Aquest és un servei de lloguer temporal de pisos, apartaments i estudis destinat exclusivament a estudiants i investigadors internacionals. Erasmus, Màsters, Doctorats, Postgraus, Stage en Pràctiques...

Acredita't

Emplena i envia la sol·licitud d'informació que t'acredita com a estudiant a Barcelona.

Visita els nostres pisos, apartaments i estudis

Selecciona en el llistat de pisos disponibles aquells que més s'ajustin a les teves necessitats i sol·licita'ns dia i hora per realitzar la visita.

La reserva

Per formalitzar la reserva d'un pis, apartament o estudi és imprescindible:

 • Abonar els honoraris directament a les oficines d'Habitatge Jove o bé efectuar transferència al compte bancari que se't facilitarà.
  • Contractes de 3 mesos o més: 270 € / persona (IVA inclòs).
  • Per contractar un pis d'una sola persona honoraris corresponents al 55% d'una mensualitat (IVA NO inclòs).
  • Per a estades inferiors a 3 mesos consultar els honoraris en les oficines.
 • Escanejar i enviar per correu-e a Habitatge Jove la següent documentació:
  • Passaport, NIE, carta d'identitat o DNI.
  • Documentació emesa per la universitat, escola o empresa que acrediti la teva estada a Barcelona per motiu d'estudis així com, la durada de la mateixa.

El contracte

Contracte de temporada (Legislació aplicable Llei d'Arrendaments Urbans de 24 de Novembre de 1994).

La durada de l'contracte variarà en funció a el període d'estada que pugui acreditar l'estudiant.

La signatura del contracte

Acordarem dia i hora per a la signatura del contracte que s'efectuarà en les oficines d'Habitatge Jove.

Pagament en efectiu o transferència bancària a l'propietari dels conceptes i quantitats que a continuació detallem:

 • La fiança: 2 mesos de la renda per contractes de fins a 12 mesos i per a contractes inferiors la part proporcional i / o acordada. La fiança es liquidarà a la finalització del contracte (segons estableix la llei).
 • La renda del mes en curs.
 • La provisió de fons per als consums (gas, electricitat i aigua).
 • Abonar en cash a les oficines l'impost ITP model 600.

Altres tràmits

Renovacions de contracte: en cas de prorrogar el contracte, l'import a abonar serà:

 • 1 mes: 60 € /persona (IVA inclòs)
 • 2 mesos: 85 € /persona (IVA inclòs)
 • 3 mesos o més: 175 € /persona (IVA inclòs)